logo

Inschrijving en loting/toewijzing

Voor elk nieuwbouwproject is er een voorinschrijving als geïnteresseerde. Dit doet u via de projectwebsite. Wij als verkoopbegeleider houden de geïnteresseerden dan op de hoogte wanneer de echte “start verkoop” en officiële inschrijfperiode is van het nieuwbouwproject zodat je deze niet mist. De officiële inschrijving en het nemen van een optie op een woning zal pas zijn zodra alle verkoopdocumenten gereed zijn zodat het duidelijk is wat u eventueel gaat kopen. Heeft u vragen dan kunt u deze tijdens de inschrijfperiode stellen. Meestal kunt u zich voor meerdere woningen inschrijven. U doet dit via een inschrijfformulier. Bij dit inschrijfformulier horen altijd Algemene voorwaarden voor de toewijzing van bouwnummers. Lees deze goed door!

Na deze inschrijfperiode wordt bepaald of er geloot moet worden of dat de woningen worden toegewezen.

Om een woning toegewezen te krijgen heeft u altijd een verklaring van een financieel adviseur nodig om aan te tonen dat u de woning kunt betalen.

Wij werken hiervoor samen met Kjeld van Bergen, Hypotheek en pensioenspecialist.

M: 06-42154159
kjeld@vergeerfinancieeladvies.nl

Uitgeloot

Krijgt u geen woning toegewezen of wordt u uitgeloot, dan komt u op een reservelijst te staan. U maakt dan zeker nog kans. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat iemand die is ingeloot zich bedenkt of de financiering niet rondkrijgt.

Optie

Heeft u een woning toegewezen gekregen? Gefeliciteerd! Schrik niet, u heeft nog tijd. U krijgt een periode binnen welke u de optie moet bevestigen en een uitnodiging voor een eerste oriënterend gesprek.

Eerste gesprek

Voor het eerste geprek nodigen wij u uit bij ons op kantoor en zullen wij samen de verkoop- en contractstukken uitgebreid met u doornemen. Deze verkoopstukken staan ook onder de "downloads" op de projectwebsite. Lees vóór dit gesprek alle verkoopstukken thuis vast goed door. U kunt alles vragen wat voor u niet duidelijk is. Aan het eind van dit gesprek zal een tekenafspraak worden ingepland.

De koop- en aannemingsovereenkomst

De eerste tekenafspraak is het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst. Dit zijn twee gescheiden overeenkomsten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Bij deze overeenkomsten horen contractstukken als bijlage. In deze stukken staat vermeld wat in de prijs van uw valt.
Tijdens het eerste gesprek ontvangt u een map met alle verkoop- en contractstukken. Deze kunt u ook vinden onder het kopje "downloads" op de projectwebsite. Na het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst heeft u nog een week bedenktijd en uiteraard een voorbehoud van financiering. Na deze week zijn deze overeenkomsten bindend, maar u heeft altijd een ontbindende factor voor de financiering. De koop- en aannemingsovereenkomst heeft u nodig om de bank aan te geven wat u wil kopen. Uw financieel adviseur zal dan om een "dubbelgetekend" exemplaar vragen. U tekent deze meestal binnen een week na het eerste gesprek over de woning. Stichting Woningborg en de notaris ontvangen een kopie van ons en zelf zorgt u dat uw hypotheekadviseur een kopie krijgt.

De bedragen in de koop- en aanneemovereenkomst vormen samen de totale koopprijs van uw woning. De totale koopprijs van een nieuwbouwwoning is altijd vrij op naam (v.o.n.). Dit wil zeggen dat alle kosten voor overdracht van de woning in de prijs zijn opgenomen. Wat er verder bij de kosten inbegrepen zit leest u hieronder.

Koopovereenkomst

De koopovereenkomst is een overeenkomst tussen u en de ontwikkelaar van het project. Met het tekenen van de koopovereenkomst verplicht u zichzelf tot het betalen van de koopsom. Hiermee koopt u in feite de grond voor uw nieuwe woning.

De koopsom bestaat uit:

 • Grondkosten;
 • Kosten van de architect en overige adviseurs;
 • Gemeentelijke leges;
 • Aansluitingen van water, elektra, riolering en warmte;
 • Notariskosten voor de aankoop van de woning.

Aannemingsovereenkomst

De aannemingsovereenkomst is tussen u en de aannemer. Met de aanneemovereenkomst tekent u voor de bouw van uw woning.

De aanneemsom bestaat uit:

 • Bouwkosten, inclusief loon- en materiaalkosten stijgingen;
 • Omzetbelasting (momenteel 21%; eventuele wettelijke wijzigingen van dit BTW tarief tijdens de bouw worden aan de koper doorberekend);
 • Kosten van het Woningborg waarborgcertificaat.

Bijkomende kosten

Naast de onderdelen genoemd bij de koop- en aanneemovereenkomst zijn er nog een aantal bijkomende kosten. Deze kosten kunnen zijn:

 • Afsluitprovisie van uw hypothecaire geldlening;
 • Notariskosten inzake hypotheekakte;
 • Hypotheekrente tijdens de bouw over de grond en de vervallen termijnen;
 • Kosten eventueel meerwerk;
 • Abonnee-, entreegelden en aansluitingskosten voor telefoon en internet;
 • Abonnee-, entreegelden en aansluitingskosten voor radio/televisie (CAI).

Garantie en Waarborgregeling

Op de woningen in dit bouwplan is de Woningborg garantieregeling, SWK of Bouwgarant van toepassing. Hieronder leest u wat dit voor u als koper betekent.

In het geval dat de aannemer tijdens de aanbouwperiode van het huis in financiële moeilijkheden komt, wordt de woning zonder meerkosten voor de koper afgebouwd. Woningborg regelt dit voor de koper in samenspraak met de betrokken verzekerings- maatschappij. Deze waarborg heet de insolventiewaarborg.

De eerste drie maanden na oplevering heeft u de zogenoemde opleveringsgarantie. Hierna wordt door de aannemer een zekere bouwkundige kwaliteit van de woning gegarandeerd. Doen zich binnen de garantietermijn bepaalde bouwkundige gebreken voor, dan is de aannemer verplicht deze te herstellen. Deze garantie geldt in beginsel voor zes jaar. In sommige gevallen geldt er zelfs een garantietermijn van tien jaar. Dit is de Woningborg (of SWK of Bouwgarant) garantie. Voor bepaalde, in de garantieregeling genoemde specifieke onderdelen, geldt een kortere termijn dan zes jaar. Zo is het schilderwerk bijvoorbeeld gegarandeerd voor één jaar. Schade, die het gevolg is van onvoldoende onderhoud, valt vanzelfsprekend niet onder de garantie. Sommige onderdelen zijn uitgesloten van de garantie. U vindt de garantietermijnen in het Woningborg-boekje.

Woningborg-garantie bij minderwerk

Indien u er voor kiest om minderwerk uit te laten voeren (zie ook hoofdstuk 4 hieronder), dan heeft dat gevolgen voor uw Woningborg-garantie. Wanneer u bijvoorbeeld uw badkamer casco laat opleveren dan valt de badkamer niet langer onder de Woningborg-dekking. In dit geval krijgt u een aanhangsel op het Woningborg-certificaat waarin het minderwerk expliciet van de Woningborg-dekking wordt uitgesloten.

Voor het meerwerk geldt dit niet. Al het meerwerk valt standaard onder de Woningborg-dekking.

Meer- en minderwerk

We vinden het erg belangrijk dat u zich na de oplevering thuis voelt in uw woning. Het voordeel van een nieuwbouwwoning is dat u dit grotendeels naar uw eigen wensen kunt indelen. Door middel van meer- of minderwerk kunt u uw woning aanpassen.

U ontvangt een zogenaamde optielijst. Hierop staan mogelijke alternatieven en ‘standaardopties’ met bijbehorende prijzen. U kunt hieruit een persoonlijke keuze maken. Dit meer- en minderwerk en/of individueel maatwerk bespreekt u met de kopersbegeleider. Let wel, de aannemer zal er altijd voor moeten waken dat uw woning bij oplevering voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, de nutsbedrijven en de garantiebepalingen van Woningborg.

De opties bestaan niet altijd uit meerwerk. U kunt er ook voor kiezen om bepaalde zaken niet te laten uitvoeren. Dit is het zogenoemde minderwerk. In dit geval wordt er een bedrag in mindering gebracht op de uiteindelijke aanneemsom. In het geval van minderwerk dan kan de woning bij oplevering mogelijk in strijd zijn met de geldende eisen. In dat geval is de gelimiteerde Woningborg garantie van toepassing. U wordt hierover vooraf geïnformeerd.

De keuzemogelijkheden bestaan uit de volgende onderdelen: Grote ruwbouwopties: aan en/of uitbouw, opstelling keuken en badkamer, casco oplevering, (ver)plaatsen van binnenwanden; Afbouwopties: elektragroepen, wandcontactdozen, sanitair en tegelwerk; Individuele opties: aanpassingen buiten de optielijst om.

Houdt u er bij de individuele opties rekening mee dat wellicht niet al uw wensen mogelijk zijn door bouwtechnische beperkingen, wettelijke regels, voorschriften van de overheid of nutsbedrijven of om andere redenen van uitvoeringstechnische aard.

Let op: de capaciteit van uw warmtepomp is berekend op de basiswoning. Kiest u voor woningvergrotende opties dan dient de capaciteit van de warmtepomp daar in overleg met de aannemer op aangepast te worden. Kiest u er voor om later zelf de woning uit te breiden, dan is de huidige capaciteit van de warmtepomp daar niet op berekend.

Voor de inrichting van de keuken en het uitzoeken van sanitair bestaan verschillende mogelijkheden. U kunt bij de showrooms terecht voor het uitzoeken van een keuken en om het ‘standaard tegelwerk- en sanitair’ te bekijken. De standaardopties zitten bij de prijs van de aanneemsom inbegrepen. Uiteraard kunt u hier kiezen voor ander type sanitair of tegels. Kiest u in dit geval andere tegels die duurder zijn, dan zal hier de meerwerkprijs voor worden berekend.

Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid voor ‘casco’. In dit geval vervalt het sanitair en de tegels. De aansluitingen worden nog wel geplaatst. In het geval van casco oplevering wordt er een bedrag in mindering gebracht op de optielijst.

Betaling van de opties

De facturering van de opties loopt via de termijnregeling als genoemd in de aannemingsovereenkomst. Standaard wordt 25% van het bedrag van het meerwerk gefactureerd in de eerste termijn en wordt de overige 75% van het bedrag in de laatste termijn opgenomen. De betalingsregeling van de keukenshowroom wordt vermeld in de offerte van de betreffende showroom.

Bij de oplevering van de woning dienen alle facturen van uw gekozen meer- en minderwerk opties betaald te zijn. Indien dit niet het geval is, kan uw woning niet worden opgeleverd.

Keuken

De woningen worden standaard meestal niet voorzien van een keuken. Immers, ieder heeft een eigen smaak en wil een eigen ontwerp. De woning wordt wel standaard voorzien van enkele aansluitpunten voor de keuken. Op de verkooptekening staan de standaard aansluitpunten aangegeven.

Sanitair

Standaard worden de toiletruimte (indien van toepassing) en de badkamer voorzien volgens de specificaties in de technische omschrijving. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid voor keuze van ‘badkamer op maat’. Informeer tijdens het eerste gesprek wat de afspraken voor uw project.

Overige contractstukken

Koperscontracttekening

Dit zijn de officiële tekeningen van de woning waar u rechten aan mag ontleden. Aan de tekeningen zoals deze op internet en de brochure staan mag dit namelijk niet. De woning moet worden uitgevoerd als in de koperscontracttekening (KCT).

Leveringsakte/splitsingsakte

Dit is de akte die u gaat tekenen bij de notaris. In deze akte staan de beperkingen en verplichtingen van het gebruik van de grond. U mag niet altijd alles zelf bepalen. Bijv. moet u “recht van overpad” verlenen over een voetpad dat bij uw woning hoort.

Een splitsingsakte moet u tekenen als u een appartement koopt. Bij het kopen van een appartement wordt u geen eigenaar van het volledige gebouw en de grond. In plaats daarvan koopt u appartementsrecht. Naast uw privéruimte zijn er ook een aantal gemeenschappelijke ruimtes, zoals de hal en het trappenhuis. Samen met de andere appartementseigenaren wordt u mede-eigenaar van het hele gebouw en dus medeverantwoordelijk voor het pand.

Bouw en oplevering

Verzekering

Tijdens de bouw is uw woning door de aannemer verzekerd. Op de dag van de oplevering van uw woning dient de woning voor uw rekening te worden verzekerd door middel van een opstalverzekering.

Start bouw

Afhankelijk van het jaargetij en de mogelijkheden op de bouwplaats is er meestal een feestelijk start bouw moment. Dit zijn de leuke momenten om kennis te maken met uw buren. Nieuwsbrieven Tijdens de bouw wordt u op de hoogte gehouden van door middel van nieuwsbrieven. Deze behoren onder de aannemer maar worden, afhankelijk van de aannemer ook soms door ons verstuurd.

Kijkdagen

Zodra de stand van de bouw het toelaat zullen er kijkdagen georganiseerd worden. U krijgt hiervoor tijdig een uitnodiging.