Waardebepaling woning

Taxatie

U krijgt te maken met taxatie als u een nieuwe woning koopt of u uw hypotheek oversluit. De taxateur bepaalt de marktwaarde van de woning zoals deze past in de woningmarkt van uw regio. Het bepalen van de marktwaarde is maatwerk en mogen wij voor u doen mits uw woning binnen de 20 km van onze vestigingsplaats is.

De volgende factoren zijn belangrijk voor de taxatie:

  • de staat van onderhoud
  • de inhoud en de oppervlakte
  • de functionele indeling
  • de constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan
  • mate van isolatie en energiezuinigheid
  • verplichtingen en rechten, zoals overpad en erfpacht
  • de ligging en de omgeving
  • het bestemmingsplan
  • de marktsituatie

Afhankelijk van de wens van uw opdrachtgever kan uw taxatierapport worden gevalideerd door een validatie-instituut. Wanneer een woning onder de NHG-garantie valt, vindt er altijd validatie plaats.

Als NVM makelaar bieden wij gevalideerde taxaties aan via het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut). Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

DNA-makelaars is geregistreerd bij het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs). Het NRVT is het centrale register van gekwalificeerde vastgoedtaxateurs en bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient hierbij het publiek belang van vastgoedwaarderingen.

De geregistreerde Register-Taxateurs werken volgens erkende gedrags- en beroepsregels van het NRVT en de internationale richtlijnen EVS/IVS. Daarnaast werken zij conform de kamerreglementen (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch vastgoed, Wonen en WOZ). De Register-Taxateur onderwerpt zich daarbij ook aan het centrale tuchtrecht van het NRVT.